mail: office@krebe-tippo.bg Теl. 0885 005 703

Софтуерна система за мониторинг на хигиената

Mониторинг

Софтуер HMSS е разработен от Krebe-Tippo,  този софтуер  предлага две най-важни решения, от които се нуждае всяка перална машина Krebe-Tippo –  прецизно програмиране на машината чрез  сензорен touch screen управление XV 1057 и мониторинг на работния процес на една или повече машини:

  • Получавате данни в реално време (входни, изходни) от всички свързани машини.
  • Събиране на статистически данни в базата данни за всички машини, свързани с системата.
  • Редактиране и създаване на програми за пране.

Контрол и наблюдение на работния процес.

Посредством системата HMSS потребителят може да види всички данни от текущия процес на пране. Данните ще бъдат запаметени, когато процесът на пане приключи и може да бъде видян, отпечатан или експортиран. Можете лесно да превключвате между наблюдение на процеса  и отдалечен контролен достъп до машините.

Тази система улеснява да се  наблюдава работния процес без да е нужно управителя на обекта да е там физически.

Данните могат да бъдат използвани за целите на статистиката и за продуктивността на операторите.

Машини

  • Ако искате да наблюдавате и събирате данни от пералните машина, това може лесно да се направи само за един момент от времето ви!
  • Един HMSS лиценз може да ви позволи да следите до 4 машини едновременно.
  • Вие само с едно обаждане или имейл ще  решите вашите  проблеми с пералните машини и контрола на персонала ви.
  • Очаква ме ви да решим вашите проблеми.

При нас можете да намерите:

Бариерни-асептични перални машини

Перални с предно зареждане

Contacts