mail: office@krebe-tippo.bg Теl. 0885 005 703

КАЛАНДЪРИ

Описание и представяне

Широка гама от каландъри за всички нужди в сферите на: хотелите, болниците, ресторантите, старческите домове, пералните услуги на самообслужване и индустриалните перални комплекси

Flatwork drying ironers: LSK 32

Flatwork drying ironers: LSK 32

Roller ironers: LK 3-16, LK 3-20

Roller ironers: LK 3-16, LK 3-20

Roller ironers: LK 2,5-10, LK 2,5-12, LK 2,5-14

Roller ironers: LK 2,5-10, LK 2,5-12, LK 2,5-14

Roller ironers: LK 2-10, LK 2-12

Roller ironers: LK 2-10, LK 2-12

Ironers with boilers: LK PRO 67, LK PRO 85

Ironers with boilers: LK PRO 67, LK PRO 85

Contacts