mail: office@krebe-tippo.bg Теl. 0885 005 703

КАЛАНДЪРИ

Описание и представяне

Широка гама от каландъри за всички нужди в сферите на: хотелите, болниците, ресторантите, старческите домове, пералните услуги на самообслужване и индустриалните перални комплекси

Contacts